Jdi na obsah Jdi na menu
 


Humorální regulace při stresu

9. 7. 2006

Stres

- vyjadřuje stav zátěže organismu

- vyvolán působením zátěžového faktoru – stresoru

- stresor : jakákoli pro org. nepříznivá změna vnitřních nebo vnějších podmínek-fyzikální,chemické,biologické,psychické povahy

- organismus odpovídá na stres uniformní neurohumorální odpovědí

- přináší organizmu krátkodobou výhodu,při dlouhodobém průběhu se tato výhoda ztrácí a je nahrazena vyčerpáním.

 

Fáze stresu

1) poplachová:

 ↑ katecholaminů

 (↑ glukokortikoidů,STH,mineralokortikoidů)

 glykogenolýza, proteokatabolismus, lipolýza,

 pokles  lymfocytů,retence vody a solí

2) rezistence (adaptace) :

 ↑ glukokortikoidů   

glukoneogeneze, proteokatabolismus, protizánětové účinky

3) vyčerpání :   vyčerpání rezerv, kumulace proteokatabolických produktů

 

Poplachová reakce

Zahájena aktivací:

 - mozkové kůry

 - hypothalamu

- sympatického nervového systému a vyplavením katecholaminů z dřeně nadledvin

 

hypothalamus:

 ústřední úlohu v neurohumorální odpovědi na stresové podněty hraje hypotalamus.

 

 Jako odpověď na stresové podněty z periferie i CNS,stoupá v hypothalamu koncentrace adrenalinu a klesá hladina noradrenalinu.

 

Sympatoadrenální osa

acetylcholin, uvolňovaný ze zakončení pregangliových vláken sympatiku stimuluje tvorbu i vyplavování katecholaminů:

 - z gangliových neuronů na periferii  (cesta neurokrinní)

 - dále z dřeně nadledvin (cestou endokrinní)

 

Hypothalamo–pituitárně–adrenální osa

Hlavní stimulátor tvorby CRH (corticotropin-releasing h.)  je adrenalin - mezičlánek  regulační osy mezi stresovým podnětem  a neurohumorální odpovědí organismu

Uvolněný CRH stimuluje  v adenohypofýze tvorbu ACTH

Zvýšená sekrece ACTH stimuluje kůru nadledvin k vyplavení glukokortikoidů

Tato stimulace je natolik silným podnětem, že potlačí negativní zpětnou vazbu kortikoidů na produkci nadřazených působků (ACTH,CRH)

ACTH při stresu stimuluje i vyplavování mineralokortikoidů.V klidu zde převládá regulace renin-angiotensin.

 

Další změny

Na úrovni hypotalamu a hypofýzi:

V preoptické obl.hypotalamu – zvýšené vyplavování vazopresinu (mimo jiné působí synergicky s CRH jako stimulátor ACTH)

↓ produkce tyreoliberinu(TRH),která je závislá na noradrenalinu,dojde k útlumu celé osy TRH-TSH-hormony štítné žl.

↑ tvorba růstového hormonu(STH)

V metabolických a kardiovaskulárních změnách při stresu hrají rozhodující  roli kalecholaminy a glukokortikoidy.

 

Katecholaminy

(adrenalin, noradrenalin,dopamin)

- adrenalin tvoří 80% katecholaminů

- velmi rychle mobilizovány - kys.vanilmandlová,

- mají bezprostřední účinky

a) v úvodní poplachové fázi stresu  

b) účinky kardiovaskulární: ↑srdečního výdeje, ↑krevního tlaku, redistribuce krve(vazodilatace v koronárním řečišti,v mozku,svalovině;vazokonstrikci v kůži a ve splanchniku)

zvýšení srážlivosti krve

= příprava  organismu na boj nebo útok, příp.krevní ztráty

katecholaminy stimulují játra k odbourávání glykogenu a tím v první fázi stresu zvyšují nabídku glukózy b. CNS,svalu,srdce.Na vzestupu glykémie se uplatňují i další účinky katecholaminů: zvýšení resorbce glukózy ve střevě a inhibice sekrece inzulinu,stimulace lipolýzi

- Prekursor katecholaminů je tyrosin

- Nervová stimulace vede ke zvýšené sekreci katecholaminů

- Působení katecholaminů- závislé na vazbě na cílové receptory na buněčné membráně. Receptory α-adrenergní(α1, α2 )a β-adrenergní(β1, β2,3) – aktivace odlišných intracelulárních procesů i výsledný efekt.

- Adrenalin se váže na oba typy,takže jeho účinek v tkáni závisí na relativní afinitě těchto receptorů k hormonu.Noradrenalin se váže hlavně na α-receptory

- Katecholaminové receptory patří do skupiny receptorů svázaných s G-proteiny

- Když se hormony naváží na α-receptory,aktivují adenylátcyklázu.

- Když se naváží na β-receptory,tak ji inhibují

- Dřeň nadledvin obsahuje enzymy schopné konvertovat tyrosin na adrenalin.

Důležité enzymy:

Tyrosinhydroxylasa, fenylethanolamin N-methyltransferasa (FNMT)

FNMT je indukována glukokortikoidy

FNMT katalyzuje konversi noradrenalinu na adrenalin – důležité protože noradreanalin aktivuje hl. α –receptory a adrenalin primárně aktivuje β-receptory

 

Glukokortikoidy

(kortisol,kortikosteron)

- v druhé fázi stresu,mnohostranné

- glukoneogeneze

- účinek na proteinový metabolismus-katabolický účinek

- zasahují do krvetvorby

- protizánětové účinky

- retence tekutin,zvýšení krevního tlaku (glukokortikoidy se zde uplatňují spolu s mineralokortikoidy a vazopresinem)

- Sekrece kortisolu je regulována ACTH,jehož sekrece závisí na CRH,propojeny neg.zpětnou vazbou

Adrenální steroidní hormony jsou syntetizovány z cholesterolu.

Po stimulaci nadledvin ACTH nebo cAMP je aktivovana esterasa a volný cholesterol se přesouvá do mitochondrií,kde cytochromP450 konvertuje cholesterol na pregnelonon.Dále jsou nezbytné hydrolasy.

Biologická aktivita glukokortikoidů a mineralokortikoidů se překrývá.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář