Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikrobiologie a virologie

Příspěvky

Lymeská borelióza

3. 1. 2007

Infekční onemocnění vyvolané baktériemi Borrelia afzelii, Borrelia garinii a vzácně Borrelia burgdorferi postihuje nejčastěji kůži, nervový systém, klouby, srdce. Je přenášeno zejména klíšťaty, jejich přisátí ale nemusí pacient zpozorovat a epidemiologická anamnéza je potom negativní.

 

Nozokomiální infekce

30. 8. 2006

Za nozokomiální je zpravidla považována infekce, jejíž první známky se u pacienta vyskytly za více než 48 hodin po přijetí na příslušné oddělení. V jiné definici (CDC definitions for nosocomial infections, 1988) není specifikováno časové období během nebo po hospitalizaci, které by jednoznačně určovalo, zda je infekce nozokomiální či získaná mimo zdravotnické zařízení (komunitní). Máme-li infekci označit za nozokomiální, musí být zřejmé, že nebyla přítomna nebo neprobíhala její inkubační doba v době přijetí do nemocnice.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Mikrobiologie a virologie | Komentářů: 0

Tuberkulóza

7. 8. 2006

Infekční onemocnění, známé též pod zkratkou TBC (a dříve i pod názvy souchotiny či úbytě), které je vyvoláváno bacilem , Mycobacterium Tuberculosis. V dřívějších dobách patřila tuberkulóza k celosvětově nejrozšířenějším onemocněním a k hlavním příčinám úmrtí v dětství a mladém věku. V polovině 19. století zodpovídala v Evropě za zhruba čtvrtinu všech úmrtí. Ve vyspělých zemích výskyt tuber­kulózy výrazně poklesl, avšak ani dnes není její výskyt (např. u zdra­votnického personálu v USA) zane­dbatelný.
 

Priony

18. 5. 2006

Navzdory všem moderním názorům na podstatu a šíření života, tedy i infekčních onemocnění, které všechny spatřují základ v genetické informaci nesené nukleovými kyselinami, lze dnes pokládat za možnou příčinu některých infekčních chorob.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Mikrobiologie a virologie | Komentářů: 0

Viry

18. 5. 2006

Viry jsou obligátní intracelulární paraziti. Liší se složitostí, druhem nukleové kyseliny nesoucí genetickou informaci, i způsobem replikace. Obecně lze říci, že růstový cyklus virů probíhá etapovitě, přičemž dokončení jedné fáze je předpokladem zahájení té následující.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Mikrobiologie a virologie | Komentářů: 0

Malárie

18. 5. 2006

Původcem jsou 4 druhy prvoků rodu Plasmodium.
 

Syphilis

23. 4. 2006

chronické infekční onemocnění, celosvětový výskyt, původce: treponema pallidum, přenos pohlavním stykem, intrauterinně, krevní transfúze, vzácně kontaktem.

Neléčeno: vede k letálním změnám velkých cév, tabes dorsalis, progresivní paralýze, apoplexii, intrauterinní inf. - porod mrtvého plodu. Jde o pohlavní, ale i kožní nemoc. V infikované tkáni - specifické bb. a humorální imunitní reakce.