Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chronická pankreatitida

3. 5. 2006

-          zánětlivý proces ničící endokrinní i exokrinní tkáň, vyvolává fibrózní změny

1: Chronická kalcifilující pankreatitda – 70-80%, způsobena chronickým abúzem alkoholu, nepravidelně rozmístěné léze s bílkovinnými kapkami a kameny ve vývodech, atrofie a stenóza systému vývodů

mechanismy patogeneze:

1. normálně stimulací acinů zvýšená sekrece(H2O, HCO3-), ta je ale snížena→zvyšuje se koncentrace bílkovin v sekretu→vypadávání bílkovin v luminu vývodů→tvorba kapének a uloženin

2. do vysrážených bílkovin ukládání solí vápníku→tvorba kamenů v malých vývodech a koncentrických vápenatých usazenin ve větších vývodech, možnou příčinou je snížení množství citrátu(normálně váže vápník) a bílkoviny lithostatinu(normálně udržuje při přesycení soli vápníku v roztoku)

3. uvnitř vývodů aktivace trypsinu→natrávení pankreatické tkáně + aktivace(v systému vývodů i v intersticiu) dalších agresivních enzymů(elastáza, fosfolipáza A2), příčinou aktivace je zvýšený tlak ve vývodech při ztížené průchodnosti→léze epitelu + zvýšený obsah proenzymů

2. chronicko-obstrukční pankreatitida – při uzávěru hlavního vývodu(tumor, striktura jizvou, stenóza papily, nevyskytuje se zvápenatění, ale hlavně rozšíření systému vývodů nad stenózou, je-li možné příčinu obstrukce včas odstranit, je na rozdíl od zvápenatění tato forma reverzibilní

3. idiopatická chronická pankreatitida – není podmíněna alkoholem, podvyživení mladiství v tropech, při hyperkalcemi na bázi hyperparathyreoidismu

 

- akutní exacerbace těžko odlišitelná od akutní pankreatitidy – v obou případech v popředí předčasná aktivace pankreatických enzymů→edém, hemoragie, nekróza, akutní pseudocysty, pankreatický absces, postižení sousedních orgánů – duodenum, antrum, ductus choledochus, colon

následky chronické pankreatitidy: atrofie tkáně, stenózy vývodů a periduktální fibrózy s jizvami→postupná ztráta parenchymu s následnou exokrinní a později endokrinní insuficiencí pankreatu→intermitentní nebo nepřetržité bolesti, malabsorpce, průjmy, ztráta hmotnosti, diabetes mellitus, poškození sousedních orgánů(pankreatický ascites, trombóza portální a lienální žíly, městnavý ikterus)