Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je zubní mikrobiální povlak a jeho vztah k zánětlivým onemocněním parodontu - ústní hygiena

17. 4. 2006

Zubní mikrobiální povlak-plak (definice viz níže),obsahující místně působící mikrobiální infekci,vyvolává nejrozšířenější onemocnění čímž jsou zánětlivé parodontopatie.

Rozdělení parodontopatie:

  1. onemocnění gingivy,
  2. parodontitis a
  3. atrofii parodontu.

Onemocnění gingivy

- nejrozšířenější je plakem podmíněná

- příčinou je přemnožení zejména anaerobních Gram (-) tyček a orálních spirochét

- dáseň je zarudlá,bolestivá,s edémem různé intenzity.Snadno krvácí (na podnět i spontánně)

- terapie:důsledná a účinná domácí hygienická péče (definice viz níže).Při zlepšení hygienického režimu se gingivy hojí ad integrum.Pokud ke zlepšení nedojde,patologické změny se časem rozšíří na celý parodont a gingivitida přechází v ireverzibilní parodontitis

- plakem podmíněná gingivitis se může zhoršovat během puberty,gravidity či při užívání hormonální antikoncepce

* dalším typem je akutní nekrotizující ulcerózní gingivitida (ANUG)

* příčinou je přemnožená anaerobní fusospirochetová flóra v plaku

* klinicky:postupná nekrotizace mezizubní papily až celého gingiválního okraje.Na gingivě je výrazný zánět s bolestivostí a nepříjemným zápachem z úst

* nejčastější věkové rozmezí u tohoto postižení je : 17-24 roků

* terapie:u včasně podchycených,aplikací místních okysličovadel (H2O2).U těžších případů podáváme celkově penicilin nebo nitroimidazolová antimikrobiální chemoterapeutika (metronidazol,ornidazol).Neléčený zánět přechází na celý parodont (gingivoparodontitis ulcerosa)

* nutná obezřetnost,jelikož následky jsou velmi podobné následkům chorob bílé krevní složky i AIDS

Parodontitis

- zánětlivé onemocnění vyvíjející se různě dlouho (roky-desetiletí)

- příčina:z neléčené plakem podmíněné gingivitida

- klinika:zánět,resorpce alveolární kosti,ztráta závěsného aparátu zubu,nekróza cementu na povrchu kořene → pravý parodontální chobot. (definice viz níže).Do tohoto prostoru proniká plak,pomnožuje se a způsobuje další progresi onemocnění

možné další doprovodné příznaky:viklavost zubů,obnažování kořenů,akutní bolestivé stavy (abscesy,retrográdní pulpitidy,spontánní eliminace zubů)

- nejčastější věkové rozmezí u tohoto postižení je :střední věk,vzácně v pubertě či dětském věku

- čím dříve se projeví,tím agresivnější má průběh

Rozdělení parodontitis:

  • parodontitis dospělých (z neléčené gingivitida)
  • rychle progredující parodontitidu (mezi 19. až 30. rokem)
  • lokalizovanou juvenilní parodontitidu (s prvními projevy kolem puberty a postižením parodontu zubů,které se prořezávají dříve)
  • prepubertální parodontitis

Atrofie parodontu

- projevuje se obnažováním zubních kořenů bez tvorby parodontálních kořenů

- klinika:dásně bledé,zánětem nepostižené

- atrofie při dostatečné ústní hygieně nevede ke ztrátě zubů

- příčiny:primárně:nedostatečně vyvinutá vestibulární kostní lamela zubních lůžek. sekundárně:může přispívat traumatizace gingivy při nevhodné technice zubů

nebezpečí:podpora retence potravy a tvorba krčkových či cirkulárních kazů

Definice:

Ad 1)zubní mikrobiální plak-je tvořen mikroorganismy a jejich produkty usazující se v makromolekulární matrix bakteriálního a slinného původu.Plak lne pevně k zubnímu povrchu,odstraňuje se pouze mechanicky.Mikrobiální zastoupení se liší podle lokalizace.Jeho složení závisí na jeho stáří.Plak vyzrává během 2-3 týdnů při nedostatečné ústní hygieně.Metabolity a endotoxiny poškozují gingivální pojivo a následně destruují celý parodont.Plak může mineralizovat solemi vápníku a fosforu → zubní kámen (rezervoár pro další plak).

Ad 2)hygienická péče

-profesionální=lékař motivuje pacienta k čištění zubů ( min 2 krát denně,vždy po jídle),a ukáže mu jak to má dělat (instruktáž) požadavky na kvalitu zubního kartáčku,další pomůcky interdentální hygieny,účinná technika čištění zubů…Dále lékař zajistí účinnost domácí péče odstraní zdroje kumulace plaku,zubní kámen,kaz,destruované neošetřitelné zuby,dokonale provede zubní výplně,korunky,protézy aby tak nevytvářel rezervoáry pro plak.V pravidelných časových intervalech odstraňuje plak z parodontálních chobotů…U parodontitid může navazovat chirurgická korekce

léčebné úkony =odstranění parodontálních chobotů,exkochleovat z nich granulační tkáň,vyplňování defektů kostními štěpy či aloplastickými materiály které navozují osteokondukci.Popř.ortodontická korekce postavení zubů či dlahování viklavých zubů.

Preventivní úkony =odstraňování retní uzdičky,které se upínají do bezprostředních blízkostí gingiválního okraje a traumatizují jej.

Kosmetické úkony =překrývání sliznicí ojediněle obnažené zubní kořeny.

-domácí=čistění může provádět technikou krouživou či technikou čištění směr z dásní na zuby (červeno-bílá technika).NE HORIZONTÁLNĚ.techniky se mohou doplňovat masážemi dásní,medikamentózní léčbou (ústa vyplachujeme především antiseptiky –chlorhexidin,hexetidin – nebo antiflogistiky.V určitých případech antibiotika,nitroimidazolová mikrobiální chemoterapeutika.

AD 3) pravý parodontální chobot =štěrbinovitý prostor mezi dásní a částí zubního kořene,který již není kryt kostí zubního lůžka.